تنظیمات اطلاعات الگوی کندل

در این ویدیو، نحوه انجام تنظیمات اطلاعات الگوی کندل مربوط به ربات فالکن آموزش داده می شود.

اطلاعات الگوی کندل شامل کندل الگو، نسبت های کندل نرمال، نسبت های کندل ماروبزو، نسبت کندل پین بار، نسبت کندل دوجی، تایم فریم الگو، پایه سیگنال مربوط به الگو، و .. می باشد.

keyboard_arrow_up