عملکرد ربات

با توجه به اینکه ربات فالکن، یک ربات کپی ترید نیست، عملکرد آن کاملا بستگی به تنظیمات کاربر دارد.

در صورتی که کاربر با شرایط بازار آشنا باشد می تواند بهترین بازدهی را از ربات دریافت کند.

اگرچه می توان گزارش ماهانه ای از عملکرد ربات ارائه داد، اما با توجه به اینکه عملکرد کاملا بستگی به استراتژی کاربر دارد از انجام این کار صرف نظر شده است. صرفا به ذکر این نکته اکتفا می شود که استراتژی صحیح در کنار قدرت ربات موجب عملکرد خیره کننده ای خواهد شد.

یک نمونه از عملکرد ربات به همراه مستندات مربوطه در این صفحه قرار داده شده است تا کاربران با قدرت ربات آشنا شوند.

در صفحه ورودی های ربات می توان چگونگی ایحاد تنظیمات در ربات را مورد بررسی قرار داد.

ربات فالکن - عملکرد ربات
keyboard_arrow_up