ماشین حساب

ربات فالکن یک ربات معامله گر (ربات تریدر) حرفه ای جهت تحلیل و بررسی رمز ارزها (ارز دیجیتال) است که کاملا قابلیت شخصی سازی دارد.

با توجه به تنظیمات انجام شده، ربات به محاسبه سایز پوزیشن ها، نقاط خرید، حد سود، حد ضرر، و .. می پردازد.

به کمک ماشین حساب، کاربر می تواند محاسبات اولیه مربوط به ربات را را انجام دهد و با توجه به آن ها ربات را تنظیم نماید. به کمک این ابزار، کاربر می تواند دید بهتری نسبت به تنظیمات ربات داشته باشد.

توضیحات مربوط به ورودی ها و خروجی های ماشین حساب در این صفحه آمده است.

برای آشنایی بهتر با توضیحات مربوط به ماشین حساب کاربر می تواند صفحه ورودی های ربات را مورد بررسی قرار دهد.

ربات فالکن - ماشین حساب
 • خرید
 • فروش
تعداد پله ها شماره پله انحراف از پایه انحراف از حاضر سایز سفارش سایز کل مارجین کل قیمت سفارش قیمت میانگین قیمت سود درصد تا سود سود کل درصد تا ضرر درصد ضرر ضرر کل
تعداد پله ها شماره پله انحراف از پایه انحراف از حاضر سایز سفارش سایز کل مارجین کل قیمت سفارش قیمت میانگین قیمت سود درصد تا سود سود کل درصد تا ضرر درصد ضرر ضرر کل

ورودی ها

 • قیمت حاضر :

قیمت فعلی (مد نظر) رمز ارز است.

 • اهرم :

میزان اهرم معامله است.

 • درصد سفارش گذاری با فاصله :

میزان درصد سفارش اول نسبت به قیمت حاضر است. در صورتی که خرید یا فروش برای پله پایه (پله صفر یا همان سفارش اول) در قیمت حاضر صورت می گیرد (مانند خرید با قیمت مارکت)، این درصد صفر می باشد. در غیر این صورت، سفارش پله پایه در قیمتی غیر از قیمت حاضر صورت می گیرد.

 • درصد نقطه ورود پله ای :

در صورت خرید پله ای، میزان درصد فاصله پله اول از اولین خرید یا فروش (پله پایه) می باشد.

 • سایز پله پایه :

سایز پله پایه بر حسب دلار می باشد.

 • تعداد پله های ورود :

تعداد پله های ورود را تعیین می کند. اگر خرید پله ای مد نظر نیست، تعداد پله های ورود یک می باشد، یعنی فقط پله پایه خرید یا فروش می شود. توجه شود که آخرین پله خرید یا فروش همیشه یک عدد کمتر از تعداد پله های ورود می باشد. مثلا اگر تعداد پله های ورود 5 باشد، سفارش گذاری برای پله پایه (صفر)، یک، دو، سه، و چهار انجام خواهد شد.

 • ضریب افزایش سایز پله ها :

میزان ضریب افزایش سایز هر پله نسبت به پله قبل می باشد.

 • ضریب افزایش فاصله پله ها :

میزان ضریب افزایش فاصله بین پله ها می باشد. این ضریب برای فاصله پله اول به بعد استفاده می شود. توجه شود که فاصله پله پایه تا پله اول توسط درصد نقطه ورود پله ای تعیین می شود.

 • درصد سود :

میزان درصد سود می باشد. درصد سود، موقعیت و قیمت سود را نسبت به قیمت میانگین سفارشات پر شده تعیین می کند.

 • درصد حد ضرر :

میزان درصد حد ضرر می باشد. این درصد، موقعیت و قیمت حد ضرر را نسبت به اولین نقطه خرید یا فروش تعیین می کند.

خروجی ها

 • تعداد پله ها :

تعداد پله هایی که سفارش خرید یا فروش برای آن ها انجام می شود را نشان می دهد.

 • شماره پله :

شماره مربوط به هر پله و متناظر آن، اطلاعات مربوط به آن پله را نشان می دهد. شماره آخرین پله همواره یکی کمتر از تعداد پله ها است.

 • انحراف از پایه :

درصد انحراف قیمت پله فعلی از اولین قیمت سفارش گذاری (پله پایه) را نشان می دهد. توجه شود که در پله پایه، اولین سفارش خرید یا فروش انجام خواهد شد.

 • انحراف از حاضر :

اختلاف قیمت پله فعلی از قیمت حاضر (مد نظر) را نشان می دهد.

 • سایز سفارش :

سایز هر پله سفارش گذاری را بر حسب دلار نشان می دهد.

 • سایز کل :

سایز کل یعنی مجموع سایز سفارش پله فعلی و پله های قبل از آن را بر حسب دلار نشان می دهد.

 • مارجین کل :

میزان مارجین لازم حساب برای پر شدن سفارشات تا سفارش پله فعلی را نشان می دهد. این مارجین، شامل مارجین لازم برای پله فعلی و پله های قبل از آن است.

 • قیمت سفارش :

قیمت سفارش گذاری را برای هر پله نشان می دهد.

 • قیمت میانگین :

قیمت میانگین خرید یا فروش را برای هر پله نشان می دهد. این قیمت با توجه به سایز و قیمت پله ها تعیین می شود. در این قیمت، میزان سود و ضرر پوزیشن صفر می شود و پوزیشن سر به سر است.

 • قیمت سود :

قیمت برای حد سود است. این قیمت با توجه به درصد سود نسبت به قیمت میانگین تعیین می شود.

 • درصد تا سود :

میزان فاصله درصدی از قیمت سفارش تا قیمت سود است. پس از سفارش گذاری در پله مورد نظر و پر شدن سفارش، این فاصله درصدی، اختلاف بین قیمت سفارش تا قیمت سود خواهد بود.

 • سود کل :

پس از رسیدن به قیمت سود، میزان سود این مقدار خواهد بود. هرچه پله بیشتری فعال شود و سفارش گذاری برای آن انجام و سفارش پر شود، قاعدتا میزان سود بیشتر خواهد بود.

 • درصد تا ضرر :

میزان فاصله درصدی از قیمت سفارش تا حد ضرر است. پس از سفارش گذاری در پله مورد نظر و پر شدن سفارش، این فاصله درصدی، اختلاف بین قیمت سفارش تا حد ضرر خواهد بود. توجه شود که حد ضرر نسبت به قیمت سفارش اولین خرید یا فروش (پله پایه) تعیین می شود.

 • درصد ضرر :

میزان فاصله درصدی حد ضرر نسبت به نقطه میانگین خرید یا فروش می باشد.

 • ضرر کل :

پس از رسیدن به حد ضرر، میزان ضرر این مقدار خواهد بود. میزان ضرر با توجه به پر شدن سفارشات کل پله ها محاسبه می شود.

keyboard_arrow_up