تنظیمات اطلاعات گزارش

در این ویدیو، نحوه انجام تنظیمات اطلاعات گزارش مربوط به ربات فالکن آموزش داده می شود.

اطلاعات گزارش شامل روش گزارش دهی به اکانت تلگرام کاربر می باشد.

keyboard_arrow_up