نحوه کار با ماشین حساب

در این ویدیو، نحوه کار با ماشین حساب سایت آموزش داده می شود. ماشین حساب سایت کمک می کند تا دید بهتری در مورد تنظیمات ورودی های ربات فالکن داشت.

ماشین حساب شامل دو قسمت است. ورودی های ماشین حساب و خروجی های ماشین حساب. با تنظیم ورودی های ماشین حساب، کاربر می تواند اطلاعات مربوط به تعداد پله ها، سایز سفارشات، قیمت های سفارشات، سود، ضرر، و .. را محاسبه نماید.

ورودی های ماشین حساب شامل قیمت حاضر، اهرم، درصد سفارش گذاری با فاصله، درصد نقطه ورود پله ای، سایز پله پایه، تعداد پله های ورود، ضریب افزایش سایز پله ها، ضریب افزایش فاصله پله ها، درصد سود، و درصد حد ضرر است.

خروجی های ماشین حساب شامل تعداد پله ها، شماره پله، انحراف از پایه، انحراف از حاضر، سایز سفارش، سایز کل، مارجین کل، قیمت سفارش، قیمت میانگین، قیمت سود، درصد تا سود، سود کل، درصد تا ضرر، درصد ضرر، و ضرر کل می باشد.

keyboard_arrow_up