نحوه کار با ربات

در این ویدیو، نحوه کار با ربات فالکن آموزش داده می شود.

قابلیت ایجاد ربات های متعدد برای هر سرویس خریداری شده وجود دارد، اگرچه پیشنهاد می شود ربات های مازاد فعال نشود تا سرعت ربات ها تحت تاثیر یکدیگر قرار نگیرد. وضعیت هر ربات قابل مشاهده خواهد بود.

پنل کاربری مربوط به ربات فالکن، قابلیت های تنظیمات ربات، کنسول ربات، فعالسازی فوری، زمانبندی فعالسازی، توقف ربات، کنسل سازی ربات، ویرایش ربات، و حذف ربات را دارد.

به کمک تنظیمات ربات می توان تنظیمات اولیه پیش از فعالسازی ربات را انجام داد. با ذخیره سازی این تنظیمات و پس از فعالسازی ربات، ربات با این تنظیمات شروع به کار می کند. کاربر می تواند از تنظیمات پیش فرض استفاده کند یا تنظیمات را به سلیقه خود انجام دهد.

کنسول ربات فالکن شامل سه قسمت است. لاگ ربات، گزارش ربات، و آخرین تنظیمات اجرا شده. پس از اجرای ربات، وضعیت ربات در هر لحظه را می توان از طریق لاگ ربات مشاهده کرد.  گزارشات ربات نیز در قسمت گزارش ربات قابل مشاهده است. قسمت آخرین تنظیمات اجرا شده نیز آخرین تنظیمات که ربات با آن اجرا شده است را نشان می دهد.

فعالسازی فوری، ربات را بلافاصله اجرا می کند. زمانبندی فعاسازی ربات را در زمان مد نظر کاربر اجرا می کند.

توقف ربات موجب توقف فوری ربات می شود.

کنسل سازی ربات کلیه پوزیشن ها و سفارشات باز صرافی را کنسل می کند.

ویرایش ربات، نام ربات را ویرایش می کند.

حذف ربات نیز ربات را حذف می نماید.

keyboard_arrow_up