تنظیمات اطلاعات معامله

در این ویدیو، نحوه انجام تنظیمات اطلاعات معامله مربوط به ربات فالکن آموزش داده می شود.

اطلاعات معامله شامل روش سفارش گذاری، درصد سود، حد ضرر دنبال کننده، حد ضرر، تعداد پله های ورود، تعداد پله های فعال، ضریب افزایش سایز و فاصله پله ها، سود و ضرر انباشته، تعداد کندل ها، و .. است.

keyboard_arrow_up