ویدیوهای آموزشی

ربات فالکن - نحوه کار با ماشین حساب

نحوه کار با ماشین حساب

در این ویدیو، نحوه کار با ماشین حساب سایت آموزش داده می…
ربات فالکن - اطلاعات گزارش ربات

اطلاعات گزارش ربات

در این ویدیو، توضیحاتی در مورد اطلاعات گزارش ربات داده می شود.…
ربات فالکن - اطلاعات لاگ ربات

اطلاعات لاگ ربات

در این ویدیو، توضیحاتی در مورد اطلاعات لاگ ربات داده می شود.…
ربات فالکن - اتصال ربات به اکانت تلگرام کاربر

اتصال ربات به اکانت تلگرام کاربر

در این ویدیو، نحوه اتصال ربات به اکانت تلگرام کاربر آموزش داده…
ربات فالکن - تنظیمات اطلاعات گزارش

تنظیمات اطلاعات گزارش

در این ویدیو، نحوه انجام تنظیمات اطلاعات گزارش مربوط به ربات فالکن…
ربات فالکن - تنظیمات اطلاعات رفتار بازار

تنظیمات اطلاعات رفتار بازار

در این ویدیو، نحوه انجام تنظیمات اطلاعات رفتار بازار مربوط به ربات…
ربات فالکن - تنظیمات اطلاعات اندیکاتور

تنظیمات اطلاعات اندیکاتور

در این ویدیو، نحوه انجام تنظیمات اطلاعات اندیکاتور مربوط به ربات فالکن…
ربات فالکن - تنظیمات اطلاعات الگوی کندل

تنظیمات اطلاعات الگوی کندل

در این ویدیو، نحوه انجام تنظیمات اطلاعات الگوی کندل مربوط به ربات…
ربات فالکن - تنظیمات اطلاعات روند

تنظیمات اطلاعات روند

در این ویدیو، نحوه انجام تنظیمات اطلاعات روند مربوط به ربات فالکن…
ربات فالکن - تنظیمات اطلاعات معامله

تنظیمات اطلاعات معامله

در این ویدیو، نحوه انجام تنظیمات اطلاعات معامله مربوط به ربات فالکن…

دسته بندی ها

keyboard_arrow_up